ЗАХИСТ У МЕДИЧНИХ СПРАВАХ
Ukr
Описание: 

Наша компанія спеціалізується на медичних справах. Зокрема, адвокат Павлов С.С. є членом Комітету медичного та фармацевтичного права і біоетики Національної асоціації адвокатів України. Що таке медичні справи? Для прикладу, коротко опишемо як працюють з медичними справами адвокати.

Медичні справи, даним поняттям охоплюються юридичні провадження у сфері охорони здоров’я.

Юридичні провадження у медичних справах можемо класифікувати:

}за характером правових відносин: процесуальні і матеріальні;
}за формою реалізації правових норм: правозастосовні, правовиконуючі, праводотримуючі, правоустановчі;  
}за методом правового регулювання: імперативні та диспозитивні;
}за суб’єктом: за участю державних органів, і без такого;
}за предметом правового регулювання: цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні.
Для прикладу. Орієнтовний алгоритм адвокатського дослідження предмету у медичних справах складається з наступних компонентів:
1.Окреслення меж правової проблеми для кожного учасника випадку;
2.Вивчення клінічних протоколів, інших медичних стандартів і науково-методичних джерел, що на теоретично-практичному рівні натають розуміння обраної медичної тематики, оволодіння медичним понятійно-категоріальним апаратом 
3. Хронологічне та системно-функціональне дослідження фактичних обставин справи та її елементів
4.Дослідження доказів, що підтверджують або спростовують фактичні обставини справи, перевірка законності їх отримання, належності, допустимості та достатності, що включає в себе і медичну документацію;

5. Окреслення формули причин, що зумовили існування медичної проблеми, та встановлення юридично кваліфікуючих ознак відповідно до норми кримінального закону;

6. Експериментальне дослідження обставин та перевірка доказів (ініціювання судово-медичних експертиз, допит свідків, огляд місця події, трупа, речових доказів, висновків фахівців тощо)

7. Формування гіпотези щодо об’єктивної фабули справи, встановлення та розуміння мотивів та логіки версій кожного учасника провадження, розуміння недоліків логіки версій та фактажу опонентів (їх інтерпритацій) та знання про недоліки власної логіки і фактажу;

8. Формування передбачення варіацій та спектру розвитку версій кожного учасника, в тому числі суду за наслідками змагальної взаємодії з власною версією

9. Вибір оптимального варіанту дій на основі оцінки усіх правових, доказових та не правових ризиків, розробка на їх основі комплексу юридичних заходів, що направлені на впровадження та доведення власної версії та позиції по справі

10. Поточна оцінка стану справи та координація заходівце професійне припущення, що вимагає перевірки і доведення про причину, про структуру досліджуваних об'єктів і характер внутрішніх і зовнішніх зв'язків структурних елементів.

Гіпотеза повинна відповідати наступним вимогам:

1) релевантності, тобто співвіднесення з фактами, на які вона спирається;

 2) можливості бути перевіреною практично, співвіднесення з даними спостереження або експерименту (виняток становлять гіпотези, що не перевіряються);

 3) сумісності з існуючим науковим знанням;

4) володіння пояснювальною силою, тобто з гіпотези повинна виводитись деяка кількість підтверджуючих її фактів, слідств. Більшою пояснювальною силою володітиме та гіпотеза, з якої виводиться найбільша кількість фактів;

5) простоти, тобто вона не повинна містити ніяких довільних допущень, суб'єктивістських нашарувань.

Версія щодо лікування це логічно організоване знання, концептуальна система знань, яка адекватно і цілісно відображає певну фактичну дійсність.

Версія володіє наступними властивостями:

1. є однією з форм раціональної розумової діяльності.

2. є цілісною системою достовірних знань.  

 

Обставини випадку