ЮРИДИЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ukr
Описание: 

Наша компанія має грунтовні знання та тривалий досвід в юридичному супроводженні діяльності політичних сил, захисті інтересів політичних партій чи політиків у судах. Адже суспільство як цілісна система є соціальним організмом, який виконує різноманітні функції. Ці функції реалізуються через багатоманітну суспільну життєдіяльність соціумів, тобто через систему відносин між суспільством, націями, народами, соціальними групами та індивідами. Однією з таких суспільних форм життєдіяльності людей, є їх політична діяльність. Відповідно до Конституції України в Україні проголошуєть політичний плюралізм та гуманізм. У найбільш загальному теоретичному визначенні, політична діяльність - це сукупність дій як окремих індивідів, так і великих суспільних груп (класів, націй, партій, суспільних організацій тощо), спрямованих на реалізацію власних політичних інтересів, насамперед боротьби, завоювання, використання та утримання влади. У цій площені, без знань ефективного правового механізму в політичній системі суспільства, будь-яка політична діяльність приречена на поразку.

Наша компанія є прихильником законних та демократичних процедур, і постійно розвиває професійні здібності у сфері захисту політичних прав громадян та їх обєднань.