Історія, цілі та правові підстави діяльності

Історія Юридичної компанії SePavlov & Professionals  розпочинається з виникнення та формування незалежної української держави. Коли в 1991 році з проголошенням незалежності і суверенітету, українське пострадянське суспільство стало набувати демократичного ціннісного начала. Саме в той час, зароджується нове покоління юристів, які уже в незалежній державі отримують правове виховання і набувають юридичну освіту, що в свою чергу відповідало всім загальновизнаним світовим принципам становлення юридичної професіоналізму.

Наступний етап, це практична апробація юридичних знань в період багаторазових нестабільних економічних, соціальних і політичних перетворень, яких зазнала Україна. Для юриста професіонала це безцінний досвід успішного вирішення багатьох загально-соціальних, приватних і бізнес проблем.

Таким чином, у SePavlov & Professionals  вироблено пріоритетні цілі роботи, серед яких в першу чергу професіоналізм, який для нас виступає в якості фундаментального принципу. У своїй роботі ми шануємо порядність, конфіденційність, незалежність, ясність, оперативність, повагу до правосуддя і законності.

На фоні високої мінливості соціального життя, ми завжди підвищуємо рівень власних знань, удосконалюємо свій досвід, прагнемо мати ефективну компетентність, володіти власною ідентичністю, нести відповідальність і бути ефективними для своїх Клієнтів.

Тому, SePavlov & Professionals  здійснює відповідальний підбір кадрів серед професіоналів високого рівня і широкої спеціалізації у галузі права, фінансів, обліку, менеджменту, економіки, філології та психології. Ми категорично ставимося до родинних зв'язків, як підставу прийому на роботу. Зазначене дозволяє забезпечити високу репутацію SePavlov & Professionals, яка є вважається нашою цінністю, що відповідно завжди позитивно впливає на захист інтересів Клієнта і збереження адвокатської таємниці. Діяльність SePavlov & Professionals  ґрунтується на Конституції та законодавстві України. Також у своїй роботі Юридична компанія безпосередньо керується Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правилами адвокатської етики та міжнародними актами про статус адвоката.